วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความมุ่งหวังของรายวิชา

1. สามารถสร้าง blog เองได้
2. สามารถรู้วิธีใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง และ ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

3. สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับ IT ในแต่ละเรื่องได้
4. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ IT ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในอนาคตได้
5. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ งานสานสนเทศ หรือบทความใน blog ได้
6. สามารถออกแบบ blog ของตนให้ดูดีได้

7. อยากได้เกรด A วิชานี้ค่ะ ตั้งใจทำblogค่ะ ขอบคุณค่ะ^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น